PRE ČLENOV

Všetci veľmi dobre viete, aká je situácia s financovaním našich záujmových združení. Preto sme v tomto smere vyvinuli iniciatívu pre zlepšenie tohto stavu. Veríme, že Vás táto príležitosť osloví a venujete čiastku z Vašich (už zaplatených) daní práve Modelklubu Liptov a prispejete tak na podporu modelárstva a aktivít s tým spojených. Uvidíme sa na letisku.

 

Pri vypĺňaní údajov o prijímateľovi použite prosím nasledovné údaje:

IČO:  42071259
Právna forma:  Občianské združenie
Názov:  Modelklub Liptov, Demänovská cesta 528/4
   031 01 Liptovský Mikuláš


Číslo účtu Modelklubu Liptov: SK13 0900 0000 0003 3455 0635

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

 

AKO POUKÁZAŤ 2 % Z DANE

- fyzická osoba ktorá sama podáva daňové priznanie
- zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania


Podrobnejšie informácie ako aj všetky ďalšie potrebné formuláre (tlačivá na daňové priznanie, potvrdenie, vyhlásenie) nájdete na stránke www.rozhodni.sk

 

AERODROME JASNÁ - LETISKO JASNÁ

Letisko "JASNÁ" je vo vlastníctve Ing. Miroslava TOMU, ktorý je zároveň aj prevádzkovateľom letiska. Letisko má asfaltovú dráhu a jednu rolovaciu, je určené pre vzlety a pristátia civilných lietadiel do 5700 kg. Letisko je vybavené hangárom na parkovanie leteckej techniky a bežnú údržbu. V priestoroch hangáru sa nachádzajú priestory pre predletovú prípravu k letom a na oddych. Letisko je prevádzkované a organizované ako neverejné letisko pre letecké práce a lety lietadiel všeobecného letectva, bezmotorové lietanie.

 

ICAO kód: LZJS
súradnice: 49°02 52,5379" N, 19°30 24,3324" E
nadmorská výška: 640,88 m n.m.
druh prevádzky: VFR deň
celoročná prevádzkyschopnosť
VPD: 544x15, VPP: 644x35
spojenie: rádiové VKV 123,400 MHz
RWY: 08, 26

 

Žiadame všetkých členov Modelklubu Liptov, ako aj prípadných návštevníkov letiska, aby si preštudovali nižšie uvedené dokumenty a riadili sa nimi. Ďakujeme.

 

Prevádzkový poriadok pre modelárov
Priestor pre modelársku činnosť
Prevádzková príručka letiska 1.časť
Prevádzková príručka letiska 2.časť